Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala 2. decembra 2014 desaťčlennú delegáciu mimovládnej organizácie Združenia sudcov Gruzínska vedenou Georgom Sulakadzem, sudcom civilného senátu Mestského súdu v Tbilisi.

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala 2. decembra 2014 desaťčlennú delegáciu mimovládnej organizácie Združenia sudcov Gruzínska vedenou Georgom Sulakadzem, sudcom civilného senátu Mestského súdu v Tbilisi. 02.12.2014 -
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala  2. decembra 2014 desaťčlennú delegáciu mimovládnej organizácie Združenia sudcov Gruzínska vedenou Georgom Sulakadzem, sudcom civilného senátu Mestského súdu v Tbilisi.
 
Gruzínska delegácia sa zaujímala o postavenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v súdnom systéme Slovenskej republiky, činnosti súvisiace s výkonom jeho právomocí a náplň práce jednotlivých kolégií súdu.
Obidve strany si vymenili informácie o zvyšujúcom sa nápade súdov a počtov sudcov, asistentov a administratívneho aparátu na najvyššej súdnej inštancii, ako aj v rámci sústavy všeobecných súdov oboch krajín. Diskutovanými témami boli tiež prijaté legislatívne zmeny v rámci procesných noriem v slovenskom právnom poriadku, ich prínos, problematické uplatňovanie a pripravované reformy.
 
Stretnutie bolo významnou príležitosťou pre výmenu odborných poznatkov a skúseností, pričom delegácie prejavili záujem o ďalšie rozvíjanie bilaterálnych vzťahov v justičnej oblasti.