Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová sa 30. januára 2015 zúčastnila slávnostného otvorenia justičného roka 2015 v Štrasburgu

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová sa 30. januára 2015 zúčastnila slávnostného otvorenia justičného roka 2015 v Štrasburgu 02.02.2015 - Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová sa 30. januára 2015 zúčastnila slávnostného otvorenia justičného roka 2015 v Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, v rámci ktorého sa uskutočnil odborný seminár na tému: „Subsidiarita: dvojstranná minca“.