Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová sa v dňoch 28. až 29. mája 2015 zúčastnila konferencie Európskeho inštitútu expertízy a znalcov

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová sa v dňoch 28. až 29. mája 2015 zúčastnila konferencie Európskeho inštitútu expertízy a znalcov09.06.2015 - Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová sa v dňoch
28. až 29. mája 2015 zúčastnila plenárnej konferencie organizovanej Európskym inštitútom expertízy a znalcov (European Expertise and Expert Institute) na tému občianskoprávnych súdnoznaleckých posudkov, ktorá sa konala v priestoroch talianskeho Najvyššieho kasačného súdu v Ríme.
                       
Konferencia bola vyvrcholením niekoľkoročného projektu, ktorého cieľom bolo na základe porovnania právnej úpravy a praktických skúseností odborníkov (zástupcov znaleckých organizácií, vyšších súdov, advokátskych komôr i univerzít) z jednotlivých členských štátov Európskej únie formulovať konsenzuálne riešenia v oblasti súdneho znalectva, aplikovateľné v každom členskom štáte únie.
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu na konferencii vystúpila s príspevkom k téme ustanovovania súdnych znalcov v cezhraničných sporoch. Témy i závery konferencie označila za veľmi prínosné v súvislosti s pripravovanými zmenami slovenskej legislatívy týkajúcej sa znalcov a ich činnosti, a vyslovila v tejto oblasti potrebu ďalšej spolupráce na celoeurópskej úrovni.