Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa pripája k iniciatíve prezidenta republiky .

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa pripája k iniciatíve prezidenta republiky .21.09.2015 - Bratislava 21. septembra 2015 (pdf 297kB)
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa pripája k iniciatíve prezidenta republiky .
 
      V nadväznosti na iniciatívu prezidenta Slovenskej republiky p. Andreja Kisku smerujúcej k novele ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v aktuálnom znení (ďalej len „Ústava“), zaslala predsedníčka Najvyššieho súdu SR osobný list predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetom návrhu na zmenu Ústavy je zmena podmienok odchodu sudcov pôsobiacich v sústave všeobecných súdov Slovenskej republiky do dôchodku tak, že veková hranica odchodu bude vyššia v porovnaní so súčasnou právnou úpravou a podmienky odchodu do dôchodku by vyplývali priamo z platnej právnej úpravy.  V liste predsedníčka okrem iného uvádza:
          „Uvedené kroky považujem za pozitívne smerom k zlepšeniu podmienok transparentnosti v justícii, smerujúcich k predchádzaniu nechcených situácií, ktoré v súvislosti s odchodom sudcov do dôchodku v minulosti vznikali, prípadne by vzniknúť mohli.
          Verím, že sa podarí nájsť priestor pre reálne uskutočnenie tohto návrhu v blízkej dobre.
         Vážený pán predseda, dovoľte mi sa touto cestou pripojiť k iniciatíve pána prezidenta Slovenskej republiky a v plnom rozsahu ju podporiť.“