Predsedníčka Najvyššieho súdu SR navrhla advokátom zavedenie princípu Numerus Clausus

Predsedníčka Najvyššieho súdu SR navrhla advokátom zavedenie princípu Numerus Clausus11.11.2015 - Bratislava pdf | fotogaléria

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová sa stretla s predsedom Slovenskej advokátskej komory JUDr. Lubomírom Hrežďovičom vo veci riešenia situácie na NS SR spôsobenej hromadnými dovolaniami od niektorých účastníkov konania, ktoré sa pohybujú v tisíckach kusov.
JUDr. Daniela Švecová na stretnutí advokátom navrhla vytvorenie skupiny advokátov, teda de facto zavedenie princípu tzv. NUMERUS CLAUSUS, ktorí budú mať za zákonom vopred stanovených podmienok oprávnenie podávať mimoriadne opravné prostriedky v súdnom konaní.
Predseda advokátskej komory JUDr. Lubomír Hrežďovič o princípe Numerus Clausus povedal, že je to vážna otázka, ktorá si vyžaduje úpravu legislatívy a širokú diskusiu, ale je to inšpiratívny návrh. Ďalej podporil oprávnené požiadavky na materiálno technické a personálne posilnenie NS SR.
            Motiváciou tohto návrhu nie je obmedziť občana v prístupe k spravodlivosti zo strany súdu, ale zabezpečiť v primeranej dobe spravodlivé a právne rozhodnutie veci. Neskoro poskytnutá spravodlivosť sa totiž rovná odmietnutiu spravodlivosti a tento stav nemožno tolerovať.
Tlačové oddelenie NS SR