Prezident Európskej siete súdnych rád na Slovensku

Prezident Európskej siete súdnych rád na Slovensku18.04.2016 -
Bratislava | pdf | foto
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len NS SR) JUDr. Daniela Švecová sa v pondelok 18. apríla stretla s prezidentom Európskej siete súdnych rád Lordom Geoffreym Vosom. Na stretnutí bol prítomný aj predseda Sudcovskej rady pri NS SR Mgr. Peter Melicher.
Hlavnými témami stretnutia boli najmä zavalenie slovenských súdov množstvom nevyriešených vecí, vrátane reštančných; spôsob ustanovovania sudcov do funkcie a problematika vnímania korupcie na súdoch slovenskou verejnosťou.
Ako inšpiráciu navrhol zmeniť prístup pri posudzovaní prípustnosti najmä mimoriadnych opravných prostriedkov na NS SR, účinným systémom povolenia dovolania. V tejto súvislosti predsedníčka NS SR zdôraznila, že zlý stav je spôsobený obrovským nápadom nových vecí, keď v jednom týždni v minulom roku napadlo na NS SR takmer 2000 nových vecí, a senáty najvyššieho súdu mali problém zvládnuť ohromné množstvo agendy. V tejto súvislosti by NS SR uvítal potrebné legislatívne zmeny, pričom Daniela Švecová poukázala na prínosnú spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti SR na vecnom riešení problémov.
Účastníci stretnutia sa zhodli aj na potrebe zmeny spôsobu obsadzovania funkcie sudcov. Lord Vos vyjadril názor, že kreovať zloženie a koordinovať činnosť disciplinárnych senátov by mala Súdna rada SR, nakoľko je orgánom, ktorý je vytvorený pre celú justíciu a disciplinárne senáty by mala zastrešovať ona. V jednotlivých prípadoch disciplinárnych stíhaní samozrejme musia rozhodovať sudcovia samotní.
Na záver stretnutia Lord Geoffrey Vos vyjadril nádej, že odstránenie najväčších problémov, ktorým slovenské súdnictvo musí čeliť, sa podarí vyriešiť v dohľadnej dobe.
 
 
Tlačové oddelenie NS SR