Projekt s Radou Európy

Projekt s Radou Európy08.06.2017 - Bratislava, pdf
 
Tlačová správa
  
V rámci projektu 2-ročného projektu, ktorý trvá od apríla 2017 do marca 2019, s názvom „Efektivita a kvalita slovenského súdneho systému“ sa dnes na Najvyššom súde Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie predstaviteľov súdu s odborníkmi orgánu Rady Európy CEPEJ (European Commission for Efficiency of Justice).
 
Experti z Rady Európy sa zaujímali o postavene Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v našom justičnom systéme a na jeho  fungovanie. Predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová a zástupcovia všetkých štyroch kolégií ich informovali o súčasnom stave, ako aj o plánovaných reformách. Spoločne potom diskutovali aj o nezávislosti slovenského súdnictva, jeho postavení, kapacitách a efektivite súdnej samosprávy. Ďalej o dôvodoch niekedy neúmernej dĺžky trvania súdnych konaní a pod..
 
Zmluvu medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Radou Európy o financovaní projektu, v hodnote 700 tisíc eur, podpísali ešte 31. marca 2017. Hlavným cieľom projektu je zanalyzovanie stavu slovenského súdnictva a následne vyhotovenie odporúčaní na zlepšenie jeho fungovania. Pôjde najmä o implementáciu nástrojov kvality a časového súdneho manažmentu na vybraných súdoch, lepšie využitie informačných technológií a pod.. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou