Rokovanie s veľvyslancom Francúzskej republiky

Rokovanie s veľvyslancom Francúzskej republiky07.04.2017 -  
Bratislava, pdf | foto
 
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) Daniela Švecová prijala vo štvrtok 6. apríla veľvyslanca Francúzskej republiky(FR) J.E. Christophea Léonziho, ktorý začal svoju misiu v Slovenskej republike v septembri 2016, a na pôdu NS SR zavítal prvý krát.

Francúzsky veľvyslanec sa zaujímal o fungovanie a plánované zmeny, ktoré najvyšší súd čakajú. Spomenul možné témy, na ktorých by NS SR s Kasačným súdom FR mohli v budúcnosti spolupracovať. Medzi ne patrí spolupráca na úrovni Európskej únie (EÚ), otvorenosť súdnictva verejnosti, boj s korupciou a tesnejšie styky medzi sudcami a predsedami kolégií. Christophe Léonzi pochválil Slovensko za nadštandardne pozitívnu spoluprácu počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a to najmä v oblasti justície. Podotkol, že EÚ stojí na spoločných hodnotách, ktoré sú zakotvené v právnom štáte a je potrebné, aby si členovia EÚ vzájomne pomáhali hájiť tieto hodnoty voči iným politickým silám.

Predsedníčka NS SR objasnila veľvyslancovi FR štruktúru najvyššieho súdu, ktorá sa značne líši od francúzskeho systému – prevažne v oblasti Správnych vecí. Vo FR je štátna rada (Conseil d´Etat) oddelená od kasačného súdu a pôsobí ako poradca vlády ku kvalitám zákonov, ale aj ako najvyšší súd pre správne záležitosti. Veľvyslanec zdôraznil, že ide o inštitúciu ktorá vychádza z ideálov francúzskej revolúcie a do modernej podoby ju zreformoval Napoleon Bonaparte.

Ďalšou témou bola otázka transparentnosti a korupcie. Christophe Léonzi uznal, že vo FR majú podobné problémy. Zaujímalo ho čo s tým NS SR zamýšľa urobiť a či sa chystajú nejaké reformy. Daniela Švecová spomenula, že k závažnej reforme už došlo – oddelila sa funkcia predsedu Najvyššieho súdu od funkcie predsedu Súdnej rady a ich kompetencií. Súdna moc tak nie je sústredená v jednej osobe. Navyše sa v súčasnosti venuje pozornosť zmodernizovaniu najvyššieho súdu a to po technickej stránke pričom je potrebné doriešiť stále sídlo najvyššieho súdu.

Na záver stretnutia J.E. Christophe Léonzi potvrdil záujem na tom, aby sa uskutočnilo stretnutie predsedníčky NS SR Daniely Švecovej s Bertrandom Louvelom, predsedom Kasačného súdu Francúzskej republiky.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou