Rozhodnutie o vylúčení predsedu senátu

10.12.2015 - Bratislava pdf
Odvolací disciplinárny senát zložený z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a sudcov JUDr. Denisy Mészárosovej, JUDr. Tatiany Buchvaldovej, JUDr. Ivana Kochanského a JUDr. Jozefa Švarca, v disciplinárnej veci vedenej proti JUDr. Štefanovi Harabinovi a spol., pod spis. zn. 2Ds8/2015, o oznámení zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu JUDr. Michala Boroňa, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 03. decembra 2015 v Bratislave,  rozhodol o vylúčení predsedu senátu JUDr. Michal Boroňa z vykonávania úkonov disciplinárneho konania vo veci Disciplinárneho senátu. Predseda Disciplinárneho senátu JUDr. Michal Boroň totiž oznámil, že jeho vzťah za minulé viacročné obdobie k disciplinárne stíhanému sudcovi JUDr. Viliamovi Dohňanskému hodnotí ako blízky a priateľský, preto by nemohol nezaujato a nestranne vo veci konať a rozhodovať.
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
 
Tlačové oddelenie NS SR