Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok 2016

18.12.2015 -

Bratislava pdf
Rozvrh práce NS SR na rok 2016 vypracovala predsedníčka NS SR JUDr. Daniela Švecová na základe návrhov predsedov všetkých kolégií a po následnom prerokovaní v jednotlivých kolégiách. V ďalšom štádiu došlo k prerokovaniu návrhu celého rozvrhu práce sudcovskou radou NS SR, ktorá nemala k nemu pripomienky.

JUDr. Štefan Harabin je aj napriek návrhom na disciplinárne konania stále sudcom Najvyššieho súdu SR, lebo disciplinárny senát nerozhodol o návrhu na pozastavenie jeho činnosti sudcu, v zmysle návrhu predsedníčky NS SR.

 

Pôvodný senát 1T, ktorý médiá nazývajú „Harabinov senát“ existuje, ale stále nie je obsadený. V zmysle rozvrhu práce na rok 2016 bol JUDr. Štefan Harabin zaradený do senátu 4T, ktorý pracuje v zložení: JUDr. Martin Piovartsy, JUDr. Pavol Farkaš a JUDr. Štefan Harabin, všetci traja na pozícii predsedu senátu. Platí však to, že prácu v senáte riadi prvý predseda senátu a tým je JUDr. Martin Piovartsy.

 

Neplatí teda, že JUDr. Štefan Harabin má „svoj senát“ ako to napísal redaktor Matúš Burčík z denníka SME, s ktorým NS SR pre vážne podozrenie z porušenia novinárskej etiky pri zverejnení nepravdivých informácií aj napriek upozorneniam, prestal komunikovať.

Nárok na príplatok pre predsedu senátu vyplýva priamo zo zákona a JUDr. Štefan Harabin je stále predsedom senátu, čo predsedníčka NS SR JUDr. Daniela Švecová ovplyvniť nemôže.
 

Tlačové oddelenie NS SR