Správne kolégium

 Pôsobnosť 

  • vedenie správneho kolégia, činnosť podľa § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z. a podľa čl. 17 ods. 4 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR
  • predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
  • navrhuje účasť člena kolégia na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • zúčastňuje sa na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • vybavuje nesenátnu agendu

- zastupuje: JUDr. Jana Hatalová, PhD. (podľa čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku NS SR)

Predseda kolégia 

JUDr. Jozef Milučký
 

Predsedovia senátov 

JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Nora Halmová
JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Judita Kokolevská
JUDr. Elena Kováčová
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Milan Morava
JUDr. Viera Nevedelová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Jana Zemková, PhD.
   

Členovia senátov 

JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Erika Čanádyová
JUDr. Soňa Langová
Mgr. Viliam Pohančeník
JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Marián Trenčan
JUDr. Monika Valašiková, PhD.
 

Asistenti sudcov 

Mgr. Veronika Bertová
JUDr. Lucia Cuperová
JUDr. Katarína Eliášová
JUDr. Kristína Fekiačová
JUDr. Kristína Güner
Mgr. Daša Hlavatá
Mgr. Antónia Horňáková
JUDr. Daniela Horváthová
JUDr. Roman Hrico
Mgr. Radovan Hvizdoš
Mgr. Monika Kadlicová
JUDr. Ľubica Karvayová
JUDr. Lukáš Kolibáb
JUDr. Lucia Lasabová
Mgr. Michal Magur
Mgr. et Mgr. Peter Mach, PhD.
Mgr. Helena Marcinkechová
Mgr. Andrea Melknerová
JUDr. Alžbeta Mitríková
Mgr. Dana Molitorys
JUDr. Ivana Neviďanská
Mgr. Jana Ondrejková
Mgr. Tamara Ondrušková
Mgr. Samuel Rybnikár
Mgr. Veronika Sabová
Mgr. et Mgr. Erika Šilhanová
Mgr. Ina Šingliarová
JUDr. Martin Tiso
JUDr. Barbora Vrbová
JUDr. Dávid Žák
 

Administratívny aparát 

Alžbeta Šnóriková
Ingrid Gregorová

Alena Augustiňáková
Dagmar Bartalská
Emília Čičková
Andrea Jánošíková
Lenka Miklušová
Mária Patková
Michaela Smolinská
Marta Šimeková
Viera Takáčová
Viera Vraníková