Stanovisko predsedu NS SR k pravidlám pri stanovení rozhodovania o nemajetkovej ujme pri životných tragédiách

Stanovisko predsedu NS SR k pravidlám pri stanovení rozhodovania o nemajetkovej ujme pri životných tragédiách26.07.2011 - Predseda NS SR Štefan Harabin by privítal uzákonenie výšky odškodnenia aj v miliónoch eur za poškodenie zdravia alebo smrť, aby sa sudcovia nemuseli báť ako v minulosti.