Stretnutie predsedníčky Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniely Švecovej s prezidentom Slovenskej republiky J.E. pánom Andrejom Kiskom

Stretnutie predsedníčky Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniely Švecovej s prezidentom Slovenskej republiky J.E. pánom Andrejom Kiskom08.09.2015 - v Bratislave 08. septembra 2015
             
Dňa 08. septembra 2015 sa uskutočnilo plánované stretnutie predsedníčky Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniely Švecovej s prezidentom Slovenskej republiky J.E. pánom Andrejom Kiskom v budove Najvyššieho súdu SR.
 
          Predsedníčka NS po privítaní vzácneho hosťa otvorila pracovné rokovanie, na ktorom odzneli viaceré témy z oblasti justície. Pani predsedníčka v prvom rade veľmi ocenila osobný záujem i angažovanosť prezidenta republiky o súdnictvo, osobitne potom o dianie na Najvyššom súde. Vyzdvihla predovšetkým iniciatívu hlavy štátu z posledných dní smerom k zákonodárnemu zboru SR vo veci zmeny podmienok odchodu členov sudcovského stavu do dôchodku, ktorá by zaviedla transparentné podmienky, vyplývajúce a aplikované priamo na základe zákona.
 
          S ohľadom na záujem i reálne kroky prezidenta i v kontexte blížiaceho sa dovŕšenia prvého roka JUDr. Švecovej vo funkcii predsedníčky NS, boli diskutované i ďalšie vážne témy a to predovšetkým dlhodobá vážna personálna poddimenzovanosť výkonného aparátu NS i nedostatočné materiálne zabezpečenie, predovšetkým absencia vlastnej budovy súdu. Pani predsedníčka vyjadrila nádej, že vzhľadom na postoje pána prezidenta, môže očakávať jeho podporu v snahe zlepšiť aktuálny stav. Predsedníčka sama prezentovala aktuálne postoje vedenia súdu, snahy i návrhy, ktoré by mali pomôcť súčasný stav napraviť.
 
        Prezident sa živo zaujímal i o atmosféru v medziľudských vzťahoch, pričom vyjadril presvedčenie, že do zlepšovania celkového stavu sa musia zapojiť všetci funkcionári i ostatní členovia justície.
 
       Osobitnou témou bola príprava Etického kódexu sudcov, pri ktorom sa obe strany zhodli, že je potrebné doňho zapojiť široký okruh odborníkov a ostatných dotknutých osôb. Pripravovaný dokument by mal byť čo najkomplexnejší a dostatočne konkrétny, aby jeho obsah bolo možné reálne použiť pri posudzovaní zodpovednosti sudcov a ich celkového profesionálneho pôsobenia.
 
        Strany diskutovali aj možnosť zlepšenia stavu v justícii i jej rozhodovacej činnosti formou ďalších legislatívnych zmien.
 
        Prezident ocenil snahu predsedníčky Najvyššieho súdu o zlepšenie obrazu justície v spoločnosti i celkového stavu v nej a osobitne Najvyššieho súdu, pričom prisľúbil podporu pri hľadaní i presadzovaní praktických riešení.


_DSC0082