Stretnutie s bývalým predsedom Najvyššieho súdu Holandského kráľovstva

Stretnutie s bývalým predsedom Najvyššieho súdu Holandského kráľovstva07.10.2015 - Bratislava, 07. 10. 2015 (pdf 424kb | fotogaléria)
 
 
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu SR (NS SR) Daniela Švecová sa vo štvrtok 7.10. 2015 stretla s pani Eveline Molier z Veľvyslanectva Holandského kráľovstva a s pánom Geertom Corstensom, bývalým predsedom Najvyššieho súdu Holandského kráľovstva.
Predsedníčka NS SR informovala hostí osituácii na súde, ktorých príjemne prekvapil rozsah majetkových priznaní, ktoré musia slovenskí sudcovia predkladať. V Holandsku sú z tohto hľadiska na sudcov miernejší. Na druhej strane ich zaujalo aj to, že NS SR sídli v prenajatých priestoroch Ministerstva spravodlivosti. V takmer každej krajine EÚ, podľa nich, sídlia najvyššie súdy vo svojich vlastných budovách. Holandských predstaviteľov zaskočil aj počet prípadov, ktoré každoročne prídu na NS SR.V Holandsku je to vyriešené špecializovanými právnymi zástupcami, ktorí ako jediní môžu iniciovať konanie pred najvyšším súdom a teda pôsobia ako filter. Pokiaľ na Slovensku hovoríme o tisíckach prípadov ročne, v Holandsku môžeme hovoriť iba o stovkách, ktoré prídu na ich najvyšší súd. Geert Corstensocenil skutočnosť, že všetky štyri kolégiá, teda Trestnoprávne, Obchodnoprávne, Správne a Občianskoprávne sú súčasťou jednej inštitúcie NS SR. V niektorých európskych krajinách sú totiž osobitné najvyššie správne súdy, a niekedy tak dochádza k sporným rozhodnutiam medzi jednotlivými súdmi. Geert Corstens, ktorý je aj bývalým predsedom Siete predsedov najvyšších súdov EÚ, sa s pani predsedníčkou Danielou Švecovou dohodol na ďalšej spolupráci.
 

Fotogaléria