Stretnutie s kolegami z Najvyššieho súdu Českej republiky

Stretnutie s kolegami z Najvyššieho súdu Českej republiky13.10.2016 -  
Bratislava pdf | foto
 
Tlačová správa
 
10. až 12. októbra 2016 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnilo už tradičné stretnutie sudcov občianskoprávneho a obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s kolegami z občianskoprávneho a obchodného kolégia Najvyššieho súdu Českej republiky. Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová pri príležitosti zahájenia tohto spoločného zasadnutia poukázala na spoločný historický základ právneho poriadku Slovenskej  a Českej republiky a tiež aj na skutočnosť, že spoločenská a hospodárska situácia, a tiež aj morálne hodnoty obidvoch republík sú veľmi podobné, takže ani právna úprava, hoci od roku 1993 v každej republike iná, nie je diametrálne odlišná. To umožňuje ľahšie pochopenie našich problémov a možnosť vzájomne sa inšpirovať pri ich riešení.
Celkovo 67 sudcov diskutovalo o problémoch týkajúcich sa procesného práva. Sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v diskutovanej téme zvýraznili novú právnu úpravu civilného procesného poriadku. V rámci diskusie o tejto téme kolegovia z Najvyššieho súdu Českej republiky upozornili na niektoré problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti  s veľkými senátmi, ktoré rozhodujú v prípade, ak senát najvyššieho súdu pri svojom rozhodovaní dospeje k právnemu záveru, ktorý je odlišný od právneho názoru,  ktorý bol už vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu. V Českej republike totiž veľké senáty fungujú už dlhší čas, takže bolo veľmi užitočné nechať sa poučiť  skúsenosťami sudcov v Českej republiky a tak v budúcnosti zabrániť  vzniku niektorých problémov.  Pozornosť bola venovaná aj iným problémom, napríklad otázke cezhraničných konkurzov v rozhodovacej praxi NS SR a tiež aj v rozhodovacej praxi NS ČR, ako aj  problematike pasívnej legitimácie poisťovne v spore o náhrade nemajetkovej ujmy pozostalých po obeti dopravnej nehody.
S mimoriadne precízne spracovanými témami vystúpili sudcovia Najvyššieho súdu Českej republiky; venovali sa otázkam procesných dôsledkov vývoja judikatúry riešiacej limity platnosti rozhodcovských doložiek a tiež otázke náhrady nemajetkovej ujmy pozostalým pri usmrtení blízkej osoby.
Podpredseda Najvyššieho súdu Českej republiky JUDr. Roman Fiala zhodnotil toto pracovné stretnutie veľmi pozitívne. Zdôraznil pritom skutočnosť, že právny poriadok Českej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky sú si veľmi blízke, takže stretnutia sudcov najvyšších súdov obidvoch republík sa môžu vzájomne inšpirovať pri riešení mnohých problémov. Navyše, ide o stretnutia veľmi priateľské, ktoré udržiavajú aj dobré  kolegiálne vzťahy.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou