Stretnutie s mediátormi z Brazílie

Stretnutie s mediátormi z Brazílie11.04.2017 - Bratislava, pdf | foto
 
 
 
Tlačová správa
 
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Soňa Mesiarkinová sa 11. apríla 2017 stretla s poslucháčmi a s profesormi z Národnej nadácie mediácie konfliktov z oblasti Contagem/Minas Gerais v Brazílii, ktorých sprevádzala tajomníčka veľvyslanca Brazílie na Slovensku Vanessa Sant´Anna.
Predsedníčka kolégia brazílskych hostí informovala o činnosti najvyššieho súdu ako aj o súdnom systéme na Slovensku. Prezidentka nadácie Fernanda Lima sa vyjadrila, že Slovensko je v Brazílii vnímané ako otvorená a integrovaná krajina. Zaujímala sa najmä o to, ako je zákon o mediácií na Slovensku využívaný. Soňa Mesiarkinová podotkla, že mediácia by sa na Slovensku mohla využívať vo väčšej miere ako doteraz. Podľa nej to určite nie je vinou právnej úpravy, ani nie vinou mediátorov, ale skôr to vyplýva z nedôvery verejnosti k súdom a následne aj k mediátorom.
Brazílski mediátori sa zaujímali aj o spory na Slovensku v oblasti pracovného práva. Soňa Mesiarkinová hostí informovala, že na Slovensku môže v spore o neplatnosti skončenia pracovného pomeru rozhodnúť iba súd. Podľa nej by uplatneniu mediátorov vo väčšej miere  pomohlo aj zlepšenie vzdelania mediátorov, ale aj sudcov či asistentov. V tejto súvislosti povedala, že požiada vedenie Justičnej akadémie o zaradenie školení o mediácii.
Brazílski mediátori prišli na Slovensko na pozvanie ich slovenských kolegov v rámci semináru Slovenskej asociácie mediátorov v Modre.  
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou