Stretnutie s predstaviteľmi združenia VIA IURIS

Stretnutie s predstaviteľmi združenia VIA IURIS01.12.2015 -

Bratislava  pdf | fotogaléria
„Prieskum o dôveryhodnosti slovenskej justície treba brať vážne, aj keď musíme povedať, že bol urobený v čase medializácie niektorých škandalóznych rozhodnutí bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR," povedala predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová počas stretnutia s predstaviteľmi združenia VIA IURIS.
Výkonný riaditeľ VIA IURIS Milan Šagát poznamenal, že stretnutie je dôkazom výraznej zmeny na Najvyššom súde. „Verím, že aj po dnešnom stretnutí budeme môcť Najvyššiemu súdu poskytnúť údaje aj z ďalších prieskumov, ktoré chystáme,“ dodal Milan Šagát.
Zuzana Čaputová právnička z VIA IURIS navrhla, aby odvolacie disciplinárne senáty nefungovali ako doteraz, ale aby to bola agenda správneho kolégia, tak ako je tomu v Českej republike. Veľkou témou podľa nej ostáva profesionálna etika sudcov v podobe etického kódexu. „Dianie na Najvyššom súde za ostatný rok však vnímam ako konsolidáciu pomerov a kroky pani predsedníčky považujem za silné signály dobrým smerom,“ zhodnotila stretnutie Zuzana Čaputová. Navrhla ďalej väčšiu otvorenosť sudcov ku komunikácii s médiami, aby verejnosť vnímala justíciu cez konkrétnych sudcov.
Predsedníčka NS SR Daniela Švecová pripomenula, že etický kódex sudcov je potrebné prijať taký, aby s ním súhlasili sudcovia, ale aby ho prijala aj verejnosť. Na stretnutí sa zúčastnení dohodli aj v oblasti spoločnej komunikácie a participácie na ďalších projektoch.  
 

Tlačové oddelenie NS SR