Tlačová správa - Doplnenie rozvrhu práce

Tlačová správa - Doplnenie rozvrhu práce04.09.2015 - v Bratislave 03. septembra 2015 (pdf, 198kB)
 
          Predsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniela Švecová v nadväznosti na vážne okolnosti uplynulých dní spojené s tragickým predčasným odchodom dlhoročného kolegu JUDr. Milana Karabína reaguje na objektívne potreby Trestnoprávneho kolégia NS avizované jeho členmi.
   V súlade so zákonom č. 757/2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v súčasnosti prebieha prerokovávanie zmien Rozvrhu práce Najvyššieho súdu s dotknutými sudcami a predsedami senátov. Po prerokovaní bude nasledovať predloženie návrhu potrebných zmien Sudcovskej rade. Zasadnutie Sudcovskej rady, ktoré sa bude okrem iného zaoberať i touto vecou, sa uskutoční v najbližších dňoch.  Po splnení zákonom predpísaných predpokladov je účinnosť príslušného opatrenia predsedníčky NS naplánovaná bez zbytočného odkladu.
   Hlavným dôvodom a cieľom pripravovaných zmien je reagovať na vzniknutý stav a zabezpečiť operatívnosť a funkčnosť jednotlivých senátov trestnoprávneho kolégia NS, predchádzať prípadným prieťahom v rozhodovacej činnosti a zabezpečiť naplnenie zásad trestného procesu v plnom rozsahu.