Trestná vec Róberta L. a spol. sa Špecializovanému trestnému súdu, pracovisko Banská Bystrica, neodníma

Trestná vec Róberta L. a spol. sa Špecializovanému trestnému súdu, pracovisko Banská Bystrica, neodníma10.03.2017 - Bratislava, pdf
 
 
 
Tlačová správa
 
 
 
 
Senát 5T Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), v zložení JUDr. Juraj Kliment, JUDr. Peter Hatala a JUDr. Peter Szabo na neverejnom zasadnutí, konanom dňa 9. marca 2017, rozhodol o návrhu predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku na odňatie a prikázanie trestnej veci obžalovaného Róberta Lališa a spol. inému súdu, s poukazom na uznesenie senátu 4T NS SR v zložení JUDr. Štefan Harabin, JUDr. Martin Piovartsy a JUDr. Pavol Farkaš, zo 6. februára 2017, spis. zn.: 4To6/2016, ktorým bol zrušený odsudzujúci rozsudok a vec vrátená ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, s tým, aby ju v potrebnom rozsahu  znovu prejednal a rozhodol v inom zložení senátu, tak, že sudcovia JUDr. Jozef Šutka, JUDr. Ján Hrubala, a JUDr. Ján Giertli, členovia senátu 3T ŠTS v Pezinku, nie sú vylúčení z trestného konania v trestnej veci obžalovaného Róberta Lališa a spol., vedenej pod spis. zn.: BB 3T 32/2014.  Senát 5T súčasne rozhodol, že trestná vec obžalovaného Róberta Lališa a spol. vedená pod tou istou spis. zn., sa ŠTS, Banská Bystrica n e o d n í m a.
 
Prichádza preto do úvahy ďalší procesný postup smerujúci k vydaniu zjednocujúceho stanoviska. Podľa predsedu senátu 5T, sa v dôsledku rozhodnutia senátu 4To (a jeho spravodajcu JUDr. Štefana Harabina) v trestnej veci Róberta Lališa a spol. paralyzuje činnosť orgánov činných v trestnom konaní a najmä rozhodovacia činnosť ŠTS v Pezinku.  
 
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou