Trestnoprávne kolégium

Pôsobnosť 

  • vedenie trestnoprávneho kolégia, činnosť podľa § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z. a podľa čl. 17 ods. 4 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR
  • predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
  • navrhuje účasť člena kolégia na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • zúčastňuje sa na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • vybavuje nesenátnu agendu

- zastupuje: JUDr. Peter Hatala (podľa čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku NS SR)

Predseda kolégia 

JUDr. Libor Duľa 

Predsedovia senátov 

JUDr. Martin Bargel
JUDr. Libor Duľa
JUDr. Pavol Farkaš
JUDr. Štefan Harabin
JUDr. Peter Hatala
JUDr. Daniel Hudák
JUDr. Juraj Kliment
JUDr. Štefan Michálik
JUDr. Peter Paluda
JUDr. Martin Piovartsy
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Peter Szabo
JUDr. Gabriela Šimonová
JUDr. Alena Šišková

Členovia senátov 

JUDr. Viliam Dohňanský
JUDr. František Mozner
JUDr. Patrik Príbelský, PhD.
JUDr. Dana Wänkeová


Asistenti sudcov 

Mgr. Adriána Adamusová
JUDr. Miloš Candrák
Mgr. Daniel Čerňák
Mgr. Jana Hadbavná
Mgr. Tomáš Hajduk
JUDr. Martina Hogh
JUDr. Lenka Hriadelová
JUDr. Ingrid Hudecová
Mgr. Silvia Kántorová
JUDr. Zuzana Kyjac
Mgr. Peter Lizúch
JUDr. Zuzana Macurová
JUDr. Veronika Naňáková
Mgr. Róbert Šimonič
Mgr. Peter Šutarík
JUDr. Andrej Wolf

Administratívny aparát 

Kristína Cíchová
Marcela Némethová

Mgr. Lucia Gočálová
Anna Halászová
Ing. Alžbeta Kóňová
Mgr. Sylvia Machalová
Mgr. Gabriela Protušová