Verejné zasadnutie vo veci M. Š.

Verejné zasadnutie vo veci M. Š.20.02.2017 -  Bratislava, pdf
 
Tlačová správa
 

Dňa 28. 2. 2017 o 11.00 hod. bude verejné zasadnutie vo veci Miroslava Š. 2To14/2016, ktorý je na príkaz Najvyššieho súdu SR vo väzbe od 15. februára 2017.
 
Predseda toho istého senátu, ktorý Miroslava Š. 4. augusta 2015 prepustil na slobodu, po zistení, že sa vyhýba trestnému konaniu resp. výkonu neprávoplatne uloženého trestu, dňa 8. februára 2017 vydal príkaz na zatknutie a následne po zatknutí ho vzal do väzby, ktorá začala plynúť od 15. februára 2017 o 11.00 hod., kedy bol zatknutý, pretože sa opakovane nedostavil na odvolacie konanie, hoci trval na jeho konaní vo svojej prítomnosti a svoju neúčasť ospravedlňoval zdravotnými dôvodmi, ktoré však neohrozovali jeho život, ani závažne nezhoršovali jeho zdravotný stav, ani nespôsobovali nebezpečenstvo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.
Špecializovaný trestný súd v novom konaní uložil obžalovanému Miroslavovi Š., ale aj ďalším spolupáchateľom, ktorí požiadali o obnovu konania, nové tresty (namiesto 24 rokov odňatia slobody trest vo výmere 21 rokov odňatia slobody). Proti tomuto rozsudku bol podaný opravný prostriedok, o ktorom bude 28. februára rozhodovať najvyšší súd.
 
 
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou