Vydanie osobitného zborníku právnych viet a stanovísk

Vydanie osobitného zborníku právnych viet a stanovísk04.07.2014 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal osobitný zborník právnych viet a stanovísk. Túto výnimočnú 511 stranovú  publikáciu vydal pri príležitosti 20. výročia od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, kedy Najvyšší súd Slovenskej republiky získal osobitné postavenie v systéme všeobecných súdov.

„Verím, že Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk sa stane dobrou pomôckou pre odbornú právnickú verejnosť. Môže prispieť napríklad k väčšej predvídateľnosti nielen súdnych rozhodnutí, ale aj k skvalitneniu rozhodovania štátnej správy a samosprávy. Takto by sa zvýšila vymožiteľnosť práva v praxi,“ uviedol predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan Harabin.

Zborník  je súhrnom viac ako 1700 právnych viet za obdobie uplynulých 20 rokov. Vytlačili ho tlačiarne Zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove.
 
Predajná cena NS SR je 30€ za kus plus poštovné, alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v podateľni. Objednať si ho záujemcovia môžu na adrese Najvyšší súd Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava 813 11, alebo na e-mailovej adrese zbierka@nsud.sk. Pri osobnej kúpe volajte pokladňu 02/323 04 622.

Ukážku zborníka vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu (3.8MB)