Vyhlásenie k situácii v Poľsku

Vyhlásenie k situácii v Poľsku21.07.2017 - Bratislava, pdf
 
 
 
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Daniela Švecová, pozorne sleduje politickú situáciu v Poľskej republike. Prijatie zákonov v oboch komorách poľského parlamentu, ktoré môžu, podľa nej, ohroziť nezávislosť a nestrannosť tamojšej justície, vzbudzuje obavy o rovnomerné delenie moci v právnom štáte.
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rešpektuje nezávislosť poľskej výkonnej a zákonodarnej moci, no prijatý zákon o Najvyššom súde Poľskej republiky môže ohroziť jeho nezávislosť a umožnil by tak jeho podriadenie výkonnej moci.
Daniela Švecová sa plne stotožňuje s uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky, v ktorom sa konštatuje, že predchádzajúca platná právna úprava týkajúca sa kreovania členov súdnej rady Poľska bola v plnom súlade s medzinárodnými štandardami európskych súdnych systémov, ako aj Európskej siete súdnych rád o systémovom zabezpečení nezávislosti súdnictva a sudcov.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou