Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii odborný referent - zapisovateľ

Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii odborný referent - zapisovateľ09.08.2017 - Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii odborný referent – zapisovateľ v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR.
Dátum uzávierky žiadosti: 18.08.2017,
predpokladaný termín konania: 21.09.2017
(číslo VK: Spr 1051/2017)