Vyhlásenie VK na funkciu predseda senátu pre správne kolégium, 1 miesto

Vyhlásenie VK na funkciu  predseda senátu pre správne kolégium, 1 miesto04.12.2013 - Vyhlásenie VK na funkciu  predseda senátu pre správne kolégium, 1 miesto 
Dátum uzávierky: 3.1.2014
Termín konania:   6.3.2014      
Miesto konania:
Najvyšší súd SR, Župné námestie 13, Bratislava, miestnosť č. 477