Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium