Vyhlásenie výberového konania na funkciu predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium, 1 miesto

Vyhlásenie výberového konania   na funkciu  predsedu senátu pre obchodnoprávne  kolégium, 1 miesto 04.12.2013 - Vyhlásenie výberového konania   na funkciu  predsedu senátu pre obchodnoprávne  kolégium, 1 miesto
Dátum uzávierky:  3.1.2014
Termín konania:    4.3.2014      
Miesto konania:
Najvyšší súd SR, Župné námestie 13, Bratislava, miestnosť č. 477