Vyhlásenie výberového konania na funkciu vedúci oddelenia správy budov, skladu MTZ a autoprevádzky (výkon práce vo verejnom záujme)