Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium