Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu  SR pre trestnoprávne kolégium20.02.2014 - Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu  SR pre trestnoprávne kolégium

Dátum uzávierky:  20.03.2014
Termín konania:    10.06.2014
Miesto konania:    Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava, miestnosť č. 477