Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium