Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium