Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium