Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium