Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium