Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR12.03.2014 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR

Dátum uzávierky:  04.04.2014
Termín konania:    19.05.2014
Miesto konania:     Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava, miestnosť č. 477