Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky12.06.2013 - Najvyšší súd Slovenskej republiky so sídlom: Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava, Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.pdf  Výberové konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu pre správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  (258kB)