Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta  sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne  kolégium18.12.2013 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne  kolégium

Dátum uzávierky:  24.01.2014
Termín konania:    24.03.2014
Miesto konania:    Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava, miestnosť č. 477