Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium19.12.2013 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Dátum uzávierky:  28.01.2014
Termín konania:    28.04.2014
Miesto konania:    Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava, miestnosť č. 477