Vyhlásenie výberu na 5 miest asistentov sudcov Najvyššieho súdu SR