Vyhlásenie výberu na 5 miest vo funkcii hlavný štátny radca – analytik, odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu SR