Vyhlásenie výberu na funkciu štátny radca pre služobný úrad: Kancelária Najvyššieho súdu SR