Vyjadrenie NS SR k žalobám sudcov

Vyjadrenie NS SR k žalobám sudcov26.07.2011 - Najvyšší súd Slovenskej republiky musí rešpektovať verdikt pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý konštatoval diskrimináciu v odmeňovaní sudcov. Tento neústavný stav spôsobili architekti a tvorcovia pri kreovaní špeciálneho súdu a nie sudcovia. Špeciálni sudcovia doposiaľ nevrátili diskriminačný príplatok, v dôsledku čoho neodpadol predmet antidiskriminačnej žaloby. Hádzanie viny na sudcov, ktorí tento stav nespôsobili, je iba odpútavaním pozornosti a zbavovaním sa politickej zodpovednosti.

         Plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opakovane viackrát zaujalo k tejto otázke stanovisko, že sa nemá predseda NS SR odvolávať, nakoľko sa navyšujú trovy konania v neprospech daňových poplatníkov. Prelomiť rozhodnutie pléna Ústavného súdu SR nie je v súčasnosti podľa Ústavy SR možné.

         Touto otázkou by sa malo zaoberať Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorého ministerka Lucia Žitňanská nesie priamu zodpovednosť za tento stav. Mala by pristúpiť k rokovaniu so sudcami. K žiadnemu vyplácaniu financií nedošlo, lebo Ministerstvo financií SR neposlalo v tejto spojitosti finančné prostriedky.