Vyjadrenie predsedu NS SR k téme sťažnosti na ESĽP

Vyjadrenie predsedu NS SR k téme sťažnosti na ESĽP28.07.2011 - Verejnosť bude včas informovaná. Rovnako i ESĽP o všetkých udalostiach okrem iného, že v predmetnej disciplinárnej veci rozhodovali aj zjavne zaujatí sudcovia Orosz a Horváth, ktorí boli v štyroch iných mojich veciach práve na Ústavnom súde vylúčení pre zaujatosť samotným Ústavným súdom. Na ESĽP už boli úspešní viacerí európski predsedovia súdov. Chcem ešte zdôrazniť, že v roku 2002 mi ESĽP dal za pravdu, že boli porušené moje práva, ale sťažnosť odmietol, lebo Slovenská republika zjednala nápravu tým, že parlament ma neodvolal z funkcie predsedu.