Výsledky výberového konania: riaditeľ odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany

Výsledky výberového konania: riaditeľ odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany03.06.2013 - Najvyšší súd Slovenskej republiky so sídlom: Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava, zastúpený jeho predsedom: JUDr. Štefanom Harabinom, v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyhlasuje výsledky výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme vo funkcii  riaditeľ  odboruverejného  obstarávania, správy  budov a  majetku, prevádzky, ochrany a  obrany   Najvyššieho   súdu   Slovenskej  republiky (konečné hodnotenie a poradie úspešných uchádzačov) , ktoré sa konalo dňa 30.mája 2013.  


pdf  Výsledky výberového konania: riaditeľ odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany (170kB)