Zasadnutie trestnoprávneho kolégia

Zasadnutie trestnoprávneho kolégia24.04.2017 - Bratislava, pdf
 
 
Tlačová správa
 
            Dňa 5. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na ktorom bolo prijaté stanovisko (Tpj 11/2017), ktoré si môžete prečítať tu: 
Zasadnutie trestnoprávneho kolégia
  
Celý text predmetného stanoviska (spolu s odôvodnením a podkladovými rozhodnutiami) bude zverejnený neskôr, v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.     


Oddelenie komunikácie s verejnosťou