Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 1/2013

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 1/201323.01.2013 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 1/2013 vo veciach trestných.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí