Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 1/2016

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 1/201628.01.2016 -
Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 1/2016 vo veciach občianskoprávnych.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí