Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2012

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/201220.04.2012 - Najvyšší súd Slovenskej republiky od tohto roka 2012 vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ len v elektronickej forme.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnotí