Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2013

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/201304.04.2013 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 2/2013 vo veciach správnych.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti  Zbierka stanovísk a rozhodnutí